شکار شکارچی

Posted by Maedeh Ashrafi (Hamedan, Iran) on 2 June 2017 in People & Portrait and Portfolio.

کیش/1396

گاه گاهي براي دل بي قرار خودم مينويسم وعكس ميگيرم.درنوشته ها وعكسهايم به دنبال مخاطب خاصي نيستم،چون اصراري به در بندكردن تخيلات شما ندارم
I'm not a photographer . . I'm Psychologist

Nikon D3200
1/60 second
F/5.6
ISO 800
105 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon